Subclass Dalam Kereta Api

Anda perlu tahu apa itu Subclass Dalam Kereta Api. Pengertian subclass pada kereta api pada awalnya adalah sistem klasifikasi dalam satu kereta dimana penumpang kereta api berhak mendapatkan kenyamanan didalam satu rangkaian kereta api. Contoh kasus, subclass termahal menjauhi lokomotif, tidak dekat dengan toilet, bukan berada pas ditengah roda kereta api. Seiring perkembangan pelayanan perkeretaapian, maksud subclass pada kereta api itu sendiri berubah. Subclass merupakan penghargaan PT. KAI kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh – jauh hari dalam hal ini H-90. Pelanggan dapat memilih sendiri tingkat tarif yang lebih rendah – lebih tinggi. Karena soal kenyamanan semua sama rata, mau duduk di yang dekat toilet, mau ditengah-tengah juga kenyamanan tetap sama, keretanya dekat pembangkit, lokomotif, atau ditengah rangkaian kenyamanan semua sama rata. Perbedaan pada setiap subclass yaitu pada posisi tempat duduk.

Subclass dalam kereta api Eksekutif adalah A, H, I, J dimana subclass A paling mahal harganya, berurutan H, I, J.

Subclas dalam kereta api

Untuk Subclass pada KA Bisnis adalah B, K, N, O. Urutan paling mahal adalah subclass B.

Subclass pada KA Ekonomi AC Komersil adalah C, P, Q, S dimana harga paling mahal di subclass C.

Pada kelas eksekutif, subclass J, I dan H biasanya terletak di kereta paling depan dengan harga yang lebih rendah, sedangkan sub class A posisinya di tengah – belakang dan harganya lebih tinggi.
Pada kelas bisnis, sub class K, N, dan O biasanya terletak di kereta paling depan dengan harga yang lebih rendah, sedangkan sub class B posisinya di tengah – belakang dan harganya lebih tinggi.
Pada kelas ekonomi AC, sub class S, Q,dan P biasanya terletak di kereta paling depan dengan harga yang lebih rendah, sedangkan sub class C posisinya di tengah – belakang dan harganya lebih tinggi.

Kesimpulan

Calon penumpang diberikan hak memilih bagi yang memesan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Sola kenyamanan dan selera di dalam kereta itu tergantung penumpangnya. Ada yang suka dekat borders kalau ke kamar mandi lebih dekat, ada yang suka dekat lokomotif, ada yang suka di tengah-tengah dan sebagainya. Pelayanan tetap sama-sama nyaman di dalam satu rangkaian kereta api.

Cukup sekian mengenai Subclass Dalam Kereta Api, pengertian dan maksud subclass yang ada pada rangkaian kereta api. Tarif KA Bisnis dan Eksekutif Jarak Tertentu

Comments
 1. 2 years ago
 2. 2 years ago
  • 2 years ago
   • 6 months ago
    • 6 months ago
 3. 2 years ago
 4. 2 years ago
  • 2 years ago
 5. 2 years ago
 6. 2 years ago
  • 2 years ago
 7. 2 years ago
  • 2 years ago
 8. 2 years ago
 9. 2 years ago
  • 2 years ago
 10. 2 years ago
  • 2 years ago
 11. 2 years ago
  • 11 months ago
  • 7 months ago
   • 7 months ago
 12. 2 years ago
 13. 2 years ago
  • 2 years ago
 14. 2 years ago
  • 2 years ago
 15. 2 years ago
  • 2 years ago
 16. 2 years ago
  • 2 years ago
 17. 1 year ago
  • 1 year ago
 18. 1 year ago
  • 1 year ago
 19. 1 year ago
  • 1 year ago
 20. 1 year ago
 21. 1 year ago
 22. 1 year ago
  • 1 year ago
 23. 1 year ago
 24. 1 year ago
 25. 1 year ago
  • 1 year ago
 26. 1 year ago
  • 1 year ago
 27. 1 year ago
 28. 1 year ago
  • 1 year ago
 29. 1 year ago
  • 1 year ago
 30. 1 year ago
  • 1 year ago
 31. 1 year ago
  • 1 year ago
 32. 1 year ago
  • 1 year ago
 33. 1 year ago
  • 1 year ago
 34. 1 year ago
  • 1 year ago
 35. 1 year ago
 36. 1 year ago
  • 1 year ago
   • 10 months ago
    • 10 months ago
 37. 1 year ago
  • 1 year ago
 38. 1 year ago
  • 1 year ago
 39. 1 year ago
 40. 1 year ago
  • 1 year ago
 41. 1 year ago
  • 1 year ago
 42. 1 year ago
  • 1 year ago
 43. 1 year ago
  • 1 year ago
 44. 1 year ago
  • 1 year ago
 45. 1 year ago
  • 1 year ago
 46. 1 year ago
  • 1 year ago
 47. 12 months ago
  • 12 months ago
 48. 12 months ago
  • 12 months ago
 49. 11 months ago
  • 11 months ago
 50. 11 months ago
  • 11 months ago
   • 11 months ago
    • 11 months ago
 51. 11 months ago
  • 11 months ago
 52. 11 months ago
  • 11 months ago
 53. 11 months ago
  • 11 months ago
 54. 11 months ago
  • 11 months ago
 55. 11 months ago
  • 11 months ago
 56. 11 months ago
  • 11 months ago
 57. 11 months ago
  • 11 months ago
 58. 11 months ago
  • 11 months ago
 59. 10 months ago
  • 10 months ago
 60. 10 months ago
  • 10 months ago
 61. 10 months ago
  • 10 months ago
 62. 10 months ago
  • 10 months ago
 63. 10 months ago
  • 10 months ago
 64. 10 months ago
  • 10 months ago
 65. 10 months ago
  • 10 months ago
 66. 10 months ago
 67. 10 months ago
 68. 9 months ago
  • 9 months ago
 69. 9 months ago
  • 9 months ago
 70. 9 months ago
  • 9 months ago
   • 9 months ago
    • 9 months ago
 71. 9 months ago
  • 9 months ago
 72. 8 months ago
  • 8 months ago
 73. 8 months ago
  • 8 months ago
 74. 7 months ago
  • 7 months ago
 75. 7 months ago
  • 7 months ago
 76. 7 months ago
  • 7 months ago
 77. 7 months ago
  • 7 months ago
 78. 7 months ago
  • 7 months ago
 79. 7 months ago
  • 7 months ago
 80. 7 months ago
  • 7 months ago
 81. 7 months ago
  • 7 months ago
 82. 7 months ago
  • 7 months ago
 83. 7 months ago
  • 7 months ago
 84. 7 months ago
  • 7 months ago
 85. 7 months ago
  • 6 months ago
 86. 6 months ago
  • 6 months ago
 87. 6 months ago
  • 6 months ago
 88. 6 months ago
  • 6 months ago
 89. 6 months ago
  • 6 months ago
 90. 6 months ago
  • 6 months ago
 91. 6 months ago
  • 6 months ago
 92. 5 months ago
  • 5 months ago
 93. 5 months ago
  • 5 months ago
 94. 5 months ago
  • 5 months ago
 95. 5 months ago
  • 5 months ago
 96. 4 months ago
  • 4 months ago
 97. 4 months ago
  • 4 months ago
 98. 4 months ago
 99. 4 months ago
  • 4 months ago
 100. 4 months ago
 101. 4 months ago
  • 4 months ago
 102. 4 months ago
  • 4 months ago
 103. 3 months ago
  • 3 months ago
 104. 3 months ago
 105. 3 months ago
  • 3 months ago
 106. 3 months ago
  • 3 months ago
 107. 3 months ago
  • 3 months ago
 108. 3 months ago
  • 3 months ago
 109. 3 months ago
  • 3 months ago
   • 2 months ago
    • 2 months ago
 110. 2 months ago
  • 2 months ago
 111. 2 months ago
  • 2 months ago
 112. 2 months ago
  • 2 months ago
 113. 3 weeks ago
  • 3 weeks ago
 114. 6 days ago
  • 6 days ago
 115. 5 days ago
  • 3 days ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *